Locatie: Johanneskerk, Nieuwe Hoven 143, Gorinchem. Verenigingsavond de eerste maandag van de maand. Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken
Geachte leden,   We nemen aan dat u het nieuws op radio en televisie volgt, aangaande regeringsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Tot 01 juni zijn alle bijeenkomsten en evenementen in Nederland verboden. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit betekend dat we op zijn vroegst weer een geplande clubavond kunnen hebben op 07 september 2020. Omdat we nu geadviseerd worden binnen te blijven, heeft het bestuur nu ook besloten om het rondzendverkeer stil te leggen. Hoewel dit wellicht voor u als deelnemer een teleurstelling zal zijn, want nu zou juist voldoende tijd ontstaan om flink in de boekjes te grasduinen. Aangezien het gebruikelijk is dat door onze rondzenddeelnemers de zendingen allemaal persoonlijk bij een opvolger worden afgeleverd is dit nu geen gezonde situatie. Mede ook gezien de leeftijd van onze leden. Mocht de situatie aanhouden tot na 01 juni 2020 dan kan het bestuur wel overwegen om een andere doorgeef instructie te gaan maken. Te denken valt dan aan het per post versturen van de dozen of met een dan geldend omgangsinstructie van de overheid wat betreft persoonlijk contact.   Blijf allemaal gezond en houdt u aan de overheidsinstructies. Het bestuur van postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken