Binnen de vereniging is een commissie nalatenschap aanwezig. Het is meerdere malen gebleken dat bij het overlijden van een verenigingslid de nabestaanden niets weten omtrent de waarde van de door hem of haar aangelegde verzameling en daarom ook niet weten wat zij met de verzameling moeten doen. Bij het overlijden van een verenigingslid, kan de commissie nalatenschap op verzoek van de nabestaanden een taxatie maken van de postzegelverzameling en adviseren wat zij met deze verzameling zouden kunnen doen. Het spreekt vanzelf dat deze taxatie en advisering voor de nabestaanden van onze leden gratis is.
Nalatenschap
Locatie: Immanuël kerk, Grote Haarse Kade 58, Gorinchem. Verenigingsavond de eerste maandag van de maand.
Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken