Aanmeldingsformulier Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken Naam en Voorletters:........................................................ M/V Adres:...................................................................................... Postcode:....................Woonplaats:............................................ Telefoon:.....................E-mailadres:............................................ Is reeds lid van een andere bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen aangesloten postzegelvereniging: ..........J/N Zo ja, van welke?....................................................................... Wenst deel te nemen aan de rondzenddienst:...........................J/N
Lidmaatschap
Het is maar een kleine moeite om lid te worden van onze vereniging, en bovendien helemaal niet kostbaar. Het lidmaatschap van de Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken kost op dit moment slechts € 42,- per jaar en wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Leden ontvangen voor hun contributie het maandelijkse verenigingsblad (Filatelie) en kunnen daarnaast deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging, zoals de gezellige verenigingsavonden, de veilingen en de rondzenddienst. Als u geïnteresseerd bent in onze vereniging kunt u zich aanmelden door het onderstaande formulier te kopieren, in te vullen en naar ons te mailen:
Locatie: Immanuël kerk, Grote Haarse Kade 58, Gorinchem. Verenigingsavond de eerste maandag van de maand.
Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken