Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen Links Activeer de links door op het logo te klikken. Filatelie blad voor postzegelverzamelaars Maandblad voor de Filatelie Filatelie  Nieuwsbrief KNBF oktober 2021 Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren Evenementenkalender Verenigingen KNBF Locatie: Johanneskerk, Nieuwe Hoven 143, Gorinchem. Verenigingsavond de eerste maandag van de maand. Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken