Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen
Links
Activeer de links door op het logo te klikken.
Maandblad voor de Filatelie

Nieuwsbrief KNBF november 2023

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren
Evenementenkalender Verenigingen KNBF
Locatie: Immanuël kerk, Grote Haarse Kade 58, Gorinchem. Verenigingsavond de eerste maandag van de maand.
Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken