Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen
Links
Activeer de links door op het logo te klikken.
Maandblad voor de Filatelie Filatelie
Nieuwsbrief KNBF mei 2022
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren
Evenementenkalender Verenigingen KNBF
Locatie: Johanneskerk, Nieuwe Hoven 143, Gorinchem. Verenigingsavond de eerste maandag van de maand.
Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken