Locatie: Immanuël kerk, Grote Haarse Kade 58, Gorinchem. Verenigingsavond de eerste maandag van de maand.
Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken
Geachte leden, Vanaf 01 juni 2020 zal de rondzenddienst weer worden opgestart. Hiervoor is een protocol van overdracht van de zending gemaakt welke voldoet aan de algemene richtlijnen. Dit protocol zal vanaf nu in iedere rondzenddoos worden opgenomen, en wij hopen dat u zich zo goed mogelijk zou willen houden aan deze richtlijnen. Blijf allemaal gezond en houdt u vooral aan de overheidsinstructies. Het bestuur van postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken. CORONA (COVID-19) RICHTLIJNEN VOOR HET DOORGEVEN VAN DE RONDZENDINGEN. VOLG ALTIJD DE ACTUELE RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID OP OOK ALS DEZE TEGENSTRIJDIG ZIJN MET HET ONDERSTAANDE. HOUD TE ALLEN TIJDE 1,5 METER AFSTAND VAN ELKAAR! HET VOORLOPIGE PROTOCOL TOT OVERDRACHT: - ZOEK EERST CONTACT MET UW OPVOLGER VIA TELEFOON OF ANDER COMMUNICATIEMIDDEL OF U DE RONDZENDING KAN EN MAG AFLEVEREN. - BIJ OVERDRACHT: 1 U BELT AAN EN ZET DE ZENDING VOOR DE DEUR EN U LEGT DE AFTEKENKAART BOVENOP DE ZENDING. 2 UW OPVOLGER PAKT DE ZENDING EN TEKENT DE KAART MET EEN EIGEN PEN AF EN LEGT DE KAART TERUG VOOR DE DEUR, WAARNA U DE KAART WEER TERUG KUNT PAKKEN
Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken