Zustervereniging Locatie: Johanneskerk, Nieuwe Hoven 143, Gorinchem. Verenigingsavond de eerste maandag van de maand.  SAMENWERKING MET DE POSTZEGELVERENIGING TE HARDINXVELD-GIESSENDAM  Door de gestage afname in het aantal leden bij zowel de postzegelvereniging Gorinchem als bij de postzegel-  vereniging “ De Philatelist ” te Hardinxveld-Giessendam hebben de beide besturen recentelijk met elkaar een  informeel overleg gehad. Daarbij is afgesproken dat beide postzegelverenigingen een intensiever samenwerkings-  verband met elkaar aan zullen gaan. Al enige jaren heeft onze rondzenddienst namelijk een sectie met alleen leden  van deze buurvereniging, omdat deze vereniging helaas zelf geen rondzenddienst meer in stand kon houden.  Vanaf 2016 is nu afgesproken dat leden van beide verenigingen zonder een verplichting tot lidmaatschap van de  andere vereniging, elkaars maandelijkse clubavonden kunnen bezoeken. Echter de bezoekende leden bij de andere  vereniging zullen geen stem- of beslissingsrecht hebben bij deze andere vereniging voor zover dit betrekking heeft  op uitvoerende bestuur- en clubaangelegenheden.  Als lid van de Gorinchemse postzegelvereniging bent u daarom van harte welkom op de clubavonden van  “ De Philatelist ” te Hardinxveld.     De geplande verenigingsavonden van dit jaar zijn in verband met covid-19 virus voorlopig uitgesteld. Bezoek de website van “De Philatelist”  door op het logo te klikken. Locatie: ‘t Hart (voorheen Drijvershof), Boven-Hardinxveld. Vanaf ongeveer 19:30 uur. Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken
postzegelvereniging De Philatelist